Een executeur, wat doet hij?

23 december 2020

De verantwoordelijke voor de afwikkeling van de erfenis en degene die wordt aangewezen in een testament is de executeur. De executeur kan bijvoorbeeld een erfgenaam zijn, maar ook een buitenstaander van de familie. De nalatenschap dient met zorgvuldigheid te worden afgehandeld. Lees hier meer over de rechten en plichten van een executeur.

Rechten en plichten executeur

De executeur heeft het recht om te beschikken over de nalatenschap van de overledene. Alle bezittingen worden beheerd en de verantwoordelijkheid voor het goed afwikkelen van de erfenis liggen beiden bij de executeur. De schulden dienen afbetaald te worden, waarna vervolgens in kaart wordt gebracht wat er wel en niet onder de erfgenamen wordt verdeeld en op welke manier dit dient te gebeuren. De verdieping van het testament en het erfrecht is hierbij van cruciaal belang. Verder regelt de executeur de uitvaart, doet namens alle erfgenamen aangifte van de erfbelasting en legt eindverantwoordelijkheid af aan de erfgenamen.

Soorten executeurs

In een testament kunnen rechten en plichten worden uitgebreid, maar ook worden beperkt. Er wordt gesproken over drie soorten executeurs:

  1. De begrafenisexecuteur
  2. De beheersexecuteur
  3. De executeur-afwikkelingsbewindvoerder

De begrafenisexecuteur

In het testament is vastgelegd dat de begrafenisexecuteur alleen de bevoegdheid heeft om de uitvaart van de overledene te regelen. Daarnaast zijn er geen bevoegdheden, ook niet voor de nalatenschap.

De beheersexecuteur

De beheersexecuteur beheert de goederen van de nalatenschap en voldoet de schulden hiervan. Hierbij is de executeur bevoegd om de goederen te gelde te maken zover dit nodig is om de schulden van de nalatenschap te kunnen voldoen. Is er geen sprake van schulden? Dan is de executeur niet bevoegd om de goederen te gelde te maken.

De executeur-afwikkelingsbewindvoerder

De erflater kan in het testament bepaalde rechten en plichten van de executeur uitbreiden. Zoals dat een executeur de afwikkelingsbewindvoerder van de nalatenschap is. Naast de voorgenoemde bevoegdheden en verplichtingen is de executeur in dit geval ook bevoegd is om de nalatenschap te verdelen.

Meer weten over de rechten en plichten van een executeur? WFO Netwerk Notarissen beantwoordt graag jouw vragen. Neem telefonisch contact met ons op via 0228 512444 of mail naar info@wfonotarissen.nl.

Terug naar overzicht
Een executeur, wat doet hij?

Stel hier uw vraag of stuur een mail naar info@wfonotarissen.nl

We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vul onderstaande gegevens in voor het maken van een afspraak. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Locatie Grootebroek

Burgemeester Schrijnderlaan 2
1613 JW Grootebroek 0228 51 24 44 info@wfonotarissen.nl
Locatie Grootebroek

Locatie Enkhuizen

Zuiderkerkplein 9
1601 HK Enkhuizen 0228 51 24 44 info@wfonotarissen.nl
Locatie Enkhuizen

Volg ons: