Gezag over mijn kind

24 november 2020

In Nederland staat er in de wet beschreven dat alle minderjarigen onder de 18 jaar onder het gezag vallen. Ben je getrouwd, dan valt het kind onder het gezag van de moeder en de biologische vader van het kind. Dit wordt ouderlijk gezag genoemd. Wanneer je niet getrouwd bent of geregistreerd partnerschap heeft, dan heeft de moeder automatisch wel gezag, maar de biologische vader niet. Als vader zijnde moet dit aangevraagd worden bij de gemeente of erkent worden in een akte. Gezamenlijk met de moeder van het kind moet je dit via de rechtbank aanvragen. Tegenwoordig kan dit heel gemakkelijk online aangevraagd worden.

Drie mogelijkheden over het gezag van een kind

De wet in Nederland bepaalt wie het gezag over een kind krijgt. Er zijn over het algemeen drie mogelijkheden als het gaat om het ouderlijk gezag over een kind:

  1. Kinderen van gehuwde ouders en geregistreerde partners;
  2. Kinderen van ongehuwde ouders en geen geregistreerde partners;
  3. Kinderen van gescheiden ouders en partners zonder partnerschap.

Kinderen van gehuwde ouders en geregistreerde partners

In deze situatie hebben beide ouders automatisch gezag over hun kind, mits het kind binnen het huwelijk wordt geboren. Bij een geregistreerd partnerschap geldt dat de vader het kind heeft erkent. Is het kind geboren zonder dat de ouders gehuwd zijn of geregistreerd partner zijn, dan dient het gezamenlijke gezag worden aangevraagd bij de rechtbank.

Kinderen van ongehuwde ouders en geen geregistreerde partners

In de situatie dat de ouders niet getrouwd zijn en niet geregistreerd partner zijn, krijgt de moeder het ouderlijke gezag. Er dient weer een verzoek worden ingediend bij de rechtbank, al wil de vader het kind erkennen. Dit wordt vastgelegd in een gezagsregister.

Kinderen van gescheiden ouders en partners zonder partnerschap

Tijdens het huwelijk geldt dat beide ouders gezag hebben over het kind. Wanneer er een echtscheiding plaatsvindt, en dus ook een huwelijksontbinding blijft het gezag overeind en zijn beide ouders verantwoordelijk voor hun kind. De afspraken moeten worden vastgelegd in een ouderschapsplan. Treden er problemen op, kan de rechter in het belang van het kind besluiten om het gezag toe te wijzen aan een ouder. Is een kind 12 jaar of ouder? Dan kan hij of zij zelf naar de rechter stappen om het gezag aan een ouder toe te wijzen.

Ouderschapsplan

Gaan jullie uit elkaar? Alle afspraken over jullie kind dienen vastgelegd te worden in een ouderschapsplan. Afspraken over de verdeling van verschillende opvoedingstaken en zorgtaken, kinderalimentatie, afspraken omtrent de omgang en school staan hierin vermeld met nog een aantal andere belangrijke zaken.

Is er geen gezamenlijk gezag over jullie kind? Dan hoeft er geen ouderschapsplan opgesteld worden, maar is het wel verstandig om afspraken op papier vast te leggen.  

Meer weten over het gezag van een kind?

WFO Netwerk Notarissen beantwoordt graag al jouw vragen. Neem telefonisch contact met ons op via 0228 – 512444 of vul ons contactformulier op de website in.

Terug naar overzicht
Gezag over mijn kind

Stel hier uw vraag of stuur een mail naar info@wfonotarissen.nl

We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vul onderstaande gegevens in voor het maken van een afspraak. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Locatie Grootebroek

Burgemeester Schrijnderlaan 2
1613 JW Grootebroek 0228 51 24 44 info@wfonotarissen.nl
Locatie Grootebroek

Locatie Enkhuizen

Zuiderkerkplein 9
1601 HK Enkhuizen 0228 51 24 44 info@wfonotarissen.nl
Locatie Enkhuizen

Volg ons: