Heb je al een levenstestament?

10 december 2019

Wees goed voorbereid op onverwachte situaties

Is er iemand die jouw belangen behartigt als je het zelf niet meer kunt? Er kan veel gebeuren in een mensenleven, je kunt bijvoorbeeld een ongeluk of een ziekte krijgen, of zelfs komen te overlijden. Het zijn zaken waar je liever niet aan denkt, maar je wil natuurlijk ook voorkomen dat jouw naasten worden belast met lastige vraagstukken waar zijn niet direct een antwoord op weten. Het is voor naasten altijd prettig om te weten wat jij zou hebben gewild. Steeds meer mensen laten daarom zaken vastleggen in een levenstestament. Daarin wordt onder andere vastgelegd wie jouw vertrouwenspersoon is en welke bevoegdheden en taken deze persoon op zich mag nemen wanneer jou iets overkomt.

Wat leg je vast in een levenstestament?

Een levenstestament is niet alleen bedoeld voor oudere mensen. Ook jongere mensen en ondernemers doen er goed aan om een levenstestament op te stellen. In een levenstestament laat je wensen en regelingen met betrekking tot verschillende persoonlijke en zakelijke belangen op juridisch correcte wijze vastleggen. Je geeft daarbij zelf aan wanneer de in het levenstestament vastgestelde bepalingen van kracht worden. Dat kan bijvoorbeeld zijn als je zelf niet meer in staat bent om je eigen belangen te behartigen, niet tijdelijk, maar voor langere termijn. In het levenstestament worden bijvoorbeeld opgenomen:

  • Persoonlijke belangen
  • Zakelijke belangen
  • Administratieve zaken
  • Medische wensen

Persoonlijke belangen
Wie besluit dat je naar een verpleeghuis moet, of dat je speciale extra zorg nodig hebt? Het is verstandig om hier iemand voor aan te wijzen en diens taken en verantwoordelijkheden vast te leggen. Het gaat daarnaast ook om minder voor de hand liggende zaken, bijvoorbeeld de verkoop van een woning die achterblijft en het verzorgen van huisdieren.

Zakelijke belangen
Zakelijke belangen zijn vooral relevant voor ondernemers. Als jij plotseling wegvalt, wil je niet dat jouw onderneming stuurloos is en dat bijvoorbeeld medewerkers niet weten waar zij aan toe zijn. Juist dan is het belangrijk om in een levenstestament te laten vastleggen wat er moet gebeuren als je zelf geen beslissingen meer kunt nemen. Het kan gaan om tijdelijke oplossingen, maar ook om structurele oplossingen. Ook in dit geval is het belangrijk om iemand aan te stellen als vervanger en dit op juridisch correcte wijze te laten vastleggen.

Administratieve zaken
Is er iemand die bij al jouw gegevens kan? Inloggegevens, abonnementen, doorlopende incasso’s en andere administraties? Ook als je in een situatie terecht komt waarin je zelf niet meer kunt handelen, moeten rekeningen worden betaald en moet er belastingaangifte worden gedaan. In het levenstestament wordt vastgelegd wie hiervoor verantwoordelijk is en waar deze persoon de juiste gegevens vandaan kan halen om alles goed te regelen.

Medische wensen
Veel mensen hebben wensen met betrekking tot medische handelingen en medische ingrepen. Toch zijn naasten niet altijd van de wensen op de hoogte. Het is voor jouw naasten al erg genoeg als jou iets overkomt, je wil hen niet ook nog eens opzadelen met moeilijke keuzes. Beter is het als zij weten welke keuzes jij gemaakt zou hebben. Moeten artsen er alles aan doen om jou in leven te houden, of heb je die wens niet? Of wil je dat bepaalde behandelingen niet meer worden gegeven als je sterk dementerend bent? Al dit soort wensen leg je vast in het levenstestament. Een ander kan dan voor je overleggen met de artsen, maar wel jouw wensen kenbaar maken.

Wie wordt jouw belangenbehartiger?

Vertrouwen is belangrijk. Denk goed na over de personen die je in het levenstestament laat noteren, zij staan namelijk voor jouw belangen als jij dat zelf niet meer kunt. Nog belangrijker: overleg jouw wens om bepaalde taken over te dragen op een andere persoon met de persoon in kwestie. Het is nogal wat, als iemand bijvoorbeeld de zorg over kinderen aan je toevertrouwt. Iemand moet dit wel willen en uit jouw belang kunnen handelen. Je kunt natuurlijk meerdere personen aanwijzen, een persoon die uitvoerende taken op zich neemt en bijvoorbeeld een extra persoon als toezichthouder. Zo weet je zeker dat jouw wensen worden gerespecteerd.

Een levenstestament kan na verloop van tijd altijd worden aangepast, mits je zelf in staat bent beslissingen te nemen.

Regel jouw levenstestament bij de notaris

Het gaat om jouw wensen. Deel jouw wensen met ons en wij zorgen dat alles op juridisch correcte wijze wordt vastgelegd. Wij luisteren, adviseren en ondersteunen je bij het maken van belangrijke keuzes. Neem contact op voor een vrijblijvende afspraak in Grootebroek of Enkhuizen. Je kunt ook vast deze brochure lezen. 

 

Terug naar overzicht
Heb je al een levenstestament?

Stel hier uw vraag of stuur een mail naar info@wfonotarissen.nl

We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vul onderstaande gegevens in voor het maken van een afspraak. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Locatie Grootebroek

Burgemeester Schrijnderlaan 2
1613 JW Grootebroek 0228 51 24 44 info@wfonotarissen.nl
Locatie Grootebroek

Locatie Enkhuizen

Zuiderkerkplein 9
1601 HK Enkhuizen 0228 51 24 44 info@wfonotarissen.nl
Locatie Enkhuizen

Volg ons: