Beter een goede buur..

17 januari 2020

Burenruzie, je wil het liever voorkomen. Toch komt het veel voor dat mensen geen goede afspraken hebben met de buren, waardoor er onenigheid ontstaat. Een aantal zaken is daarom in de wet vastgelegd, dat is gebundeld in het burenrecht. Daarnaast hebben gemeenten soms ook nog aanvullende regels, die op de website van de gemeente vermeld worden.

Wat is vastgelegd in het burenrecht?

De regels van het burenrecht zijn opgesteld om hinder te voorkomen. Er zijn bijvoorbeeld regels over overhangende takken, de hoogte van een schutting, geluids- en stankoverlast. Ondanks dat de regels duidelijk zijn, wil het tussen buren nog weleens uit de hand lopen. Het gebeurt regelmatig dat de rechter eraan te pas moet komen. Soms wordt er afgeweken van het burenrecht, veel voorkomende zaken zijn:

  • Recht van overpad
    Volgens het burenrecht mag je geen gebruik maken van het erf van de buren, bijvoorbeeld om bij je eigen huis te komen. Soms hebben vorige bewoners afspraken gemaakt over het recht van overpad, waarbij je het erf dus onder bepaalde voorwaarden wél mag gebruiken. Als je een huis koopt, zoekt de notaris uit of er met betrekking tot jouw toekomstige perceel afspraken zijn gemaakt die ook voor jou gaan gelden.
  • Overbouw
    Vooral bij oudere bouwwerken zien wij soms dat er voor een deel gebouwd is op het grondgebied van de buren. Bijvoorbeeld een schuur die iets over de grens staat of een kelder die onder het huis doorloopt. Dat noemen we overbouw. Als hier geen afspraken over zijn gemaakt, kunnen de duren eisen dat de bouw wordt aangepast of weggehaald, met de nodige financiële en operationele gevolgen van dien. Als er wel afspraken zijn gemaakt, is er meestal sprake van een vergoeding die wordt betaald voor het gebruik van de ruimte van de buren.
  • Bomen en struiken
    Bomen moeten twee meter van de perceelgrens staan, voor struiken geldt een afstand van een halve meter. In de praktijk komt het veel voor dat deze regel niet wordt opgevolgd. Soms vinden buren dat helemaal niet erg, maar als er nieuwe buren komen, kan er een probleem ontstaan. Is een boom ouder dan 20 jaar? Dan is er geen discussie mogelijk, de boom mag gewoon blijven staan. In andere gevallen moet er tussen de buren overeenstemming worden bereikt.

Afspraken tussen buren

Het is heel belangrijk dat buren heldere afspraken met elkaar maken om geschillen in de toekomst te voorkomen. Die afspraken kun je samen laten vastleggen bij de notaris. De notaris adviseert over jouw situatie, geen een situatie is immers gelijk, en helpt je op weg naar de beste oplossing.

Heb je vragen over dit onderwerp of wil je een afspraak maken om jouw burenkwestie te bespreken? Neem dan vooral contact met ons op. Wij helpen je graag.

Terug naar overzicht
Het burenrecht

Stel hier uw vraag of stuur een mail naar info@wfonotarissen.nl

We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vul onderstaande gegevens in voor het maken van een afspraak. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Locatie Grootebroek

Burgemeester Schrijnderlaan 2
1613 JW Grootebroek 0228 51 24 44 info@wfonotarissen.nl
Locatie Grootebroek

Locatie Enkhuizen

Zuiderkerkplein 9
1601 HK Enkhuizen 0228 51 24 44 info@wfonotarissen.nl
Locatie Enkhuizen

Volg ons: