Het einde van de vrijstelling voor de eigenwoningschenking?

17 december 2021

In het coalitieakkoord van 15 december 2021 is het voornemen opgenomen dat de vrijstelling voor de eigenwoningschenking van € 100.000 (ook wel jubelton genoemd) wordt geschrapt. Wat betekent dit voor degenen die op het punt staan een eigenwoningschenking te doen of te ontvangen? Of voor de ouders die nog niet al hun kinderen een eigenwoningschenking hebben kunnen doen? Hieronder leest u meer over de mogelijkheden. Wij baseren ons op de informatie die op 15 december 2021 bekend is over de schrapping.

Eigenwoningschenking, wat is het?

Iedereen kan ruim 100.000 euro belastingvrij schenken aan een ander. Degene die de schenking krijgt, de begunstigde, moet dit bedrag in een eigen woning steken. Bijvoorbeeld door er een eigen woning mee te kopen, te verbouwen of af te lossen op de hypotheek. De begunstigde moet op het moment van de schenking in de leeftijdscategorie tussen de 18 en 40 jaar vallen.

Een aantal jaren geleden is deze vrijstelling voor de eigenwoningschenking in de wet gekomen. Afgelopen zomer verscheen er een rapport naar aanleiding van het onderzoek naar het effect van deze vrijgestelde schenking. Uit het rapport komt naar voren dat de vrijstelling voor de eigenwoningschenking vermogensongelijkheid kan opleveren, bijvoorbeeld tussen starters op de woningmarkt.

Datum schrappen vrijstelling eigenwoningschenking

Voor zover nu bekend wordt per 2024 de vrijstelling eigenwoningschenking geschrapt. Zoals wij het nu zien moet daarvoor de wet worden gewijzigd. Hiermee moeten de Tweede en de Eerste Kamer dus nog eerst akkoord gaan. Afgelopen najaar werd er op Prinsjesdag ook al gesproken over het schrappen van deze vrijstelling, maar dan per 2023.

Schenken in 2022

Op basis van de huidige informatie kunt u in 2022 nog belastingvrij voor de eigen woning schenken. Het is altijd goed nog even tevoren te checken of de stand van zaken is gewijzigd. Ook is het verstandig om te bedenken of u de schenking door ons wilt laten vastleggen in een akte zodat het vaststaat op welk moment u welk bedrag heeft geschonken en welke clausules er aan de schenking zijn verbonden. Bijvoorbeeld de clausule dat de schenking door de begunstigde bij een scheiding niet hoeft te worden gedeeld met de ex-partner.

Schenken in 2023

Als de vrijstelling inderdaad per 2024 wordt geschrapt, zult u waarschijnlijk in 2023 nog vrijgesteld kunnen schenken voor de eigen woning. Het is echter niet helemaal uit te sluiten dat met Prinsjesdag 2022 de schrapping al in het Belastingplan staat en eerder ingaat.

Daarom is het belangrijk altijd tevoren te checken wat de laatste stand van zaken is als u wilt gaan schenken.

Zekere voor het onzekere nemen

Het is ook mogelijk te schenken aan begunstigden die nog geen huis op het oog hebben. Onder bepaalde voorwaarden kan de vrijstelling op basis van de huidige regels uit de wet nu al worden 'geclaimd'. Wij hebben in kaart gebracht in welke situaties dat interessant kan zijn. Deze situaties zijn afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden van de schenker en van de begunstigde. Daarom geven wij hierover graag een advies op maat.

Kinderen financieel gelijk behandelen

Veel ouders hebben al aan een van de kinderen een schenking gedaan en willen dat in de toekomst ook aan de andere kinderen doen. In dat kader is het belangrijk om ook naar uw testament te kijken. Wat betekent het als u overlijdt voordat u ook aan de andere kinderen de schenking voor de eigen woning heeft kunnen doen? Wij helpen u graag met het in kaart brengen van de gevolgen en het bedenken van oplossingen.

In dit artikel staat algemene informatie over het onderwerp. Deze informatie is gebaseerd op hetgeen er op 15 december 2021 bekend is over het onderwerp. Omdat het een 'politiek' onderwerp betreft is de houdbaarheid van de informatie in deze kaart beperkt omdat het onderhevig is aan hetgeen er in politiek Den Haag wordt besproken. Wij volgen vanzelfsprekend een en ander op de voet. Wij adviseren u de stappen die u wilt nemen, altijd te baseren op de laatste informatie en inzichten. Wij helpen u uiteraard graag verder als u vragen heeft over wat het onderwerp en de informatie voor uw specifieke situatie betekent.

Bron: Netwerk Notarissen

 

 

Terug naar overzicht
Het einde van de vrijstelling voor de eigenwoningschenking?

Stel hier uw vraag of stuur een mail naar info@wfonotarissen.nl

We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vul onderstaande gegevens in voor het maken van een afspraak. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Locatie Grootebroek

Burgemeester Schrijnderlaan 2
1613 JW Grootebroek 0228 51 24 44 info@wfonotarissen.nl
Locatie Grootebroek

Locatie Enkhuizen

Zuiderkerkplein 9
1601 HK Enkhuizen 0228 51 24 44 info@wfonotarissen.nl
Locatie Enkhuizen

Volg ons: