Prinsjesdag 2017: Wat gaat er veranderen?

22 september 2017

Afgelopen week was het weer zover, de derde dinsdag in september. Oftewel Prinsjesdag. Ben jij benieuwd naar wat de plannen voor 2018 betekenen voor jouw persoonlijke situatie? We hebben al plannen doorgenomen en op een rijtje gezet wat er precies gaat veranderen. Lees je mee?

Lager tarief in box 3

Box 3 is de belasting dat wordt geheven over spaargeld of ander vermogen. Vorig jaar werd al ingevoerd dat niet meer het hele vermogen in box 3 hetzelfde werd belast. Box 3 bestaat uit een aantal schijven met hun eigen percentage. Deze percentages worden in 2018 verlaagd. Hierdoor gaat iedereen minder belasting betalen in box 3.

BV-vorm wordt aantrekkelijker

Voor ondernemers wordt de BV-vorm steeds aantrekkelijker. Waar in 2017 20% belasting werd geheven over een winst van 200.000 euro, wordt dat in 2018 over 250.000 euro.

Verhoogde giftenaftrek aan culturele instelling blijft gehandhaafd

In 2012 werd de verhoogde giftenaftrek aan een culturele instelling geïntroduceerd. De schenker kan hiermee meer dan alleen het geschonken bedrag voor de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting aftrekken. Dit zorgt voor een extra belastingvoordeel bij schenken. Bij de introductie hiervan in 2012 werd bepaald dat de verhoging zou vervallen per 1 januari 2018. Omdat het nieuwe kabinet nog niet is gevormd, is besloten deze verhoogde giftenaftrek ook voor 2018 te handhaven.

Hypotheekrenteaftrek 100% aankoopprijs

Het maximale tarief waartegen hypotheekrente in de inkomstenbelasting kan worden afgetrokken, wordt jaarlijk met 0,5% verlaagd. Voor 2018 betekend dit dat de hypotheekrente maximaal tegen 49,5% kan worden afgetrokken. Er geldt al een aantal jaren een hypotheekplafond. Voor het jaar 2017 geldt dat de hypotheekrente kunt aftrekken tot 101% van de aankoopprijs van de woning, in 2018 daalt het toegestane percentage naar 100% als je geld leent bij de bank.

Monumentenaftrek ook nog in 2018

De eigenaar van een monument kan gebruik maken van de monumentenaftrek. Dit betekend dat de eigenaar 80% van de onderhoudskosten van het monument mag aftrekken in de belastingaangifte. Daardoor hoefde er minder inkomstenbelasting te worden betaald. Eerder was er al sprake dat het kabinet de monumentenaftrek vanaf 2017 zou afschaffen. Echter kan in 2018 ook nog gebruik gemaakt worden van de monumentenaftrek.

Belastingbesparing met huwelijkse voorwaarden of een samenlevingscontract

In 2013 heeft de Hoge Raad een beslissing genomen over het ‘huwelijk voor 1 dag’ van twee zakenpartners die daarmee belasting wilden besparen. Dit ‘huwelijk’ had geen realiteitsgehalte voor de Hoge Raad en had alleen als doel de Belastingdienst om de tuin te leiden. Het kabinet stelt daarom voor om de wet wijzigen om vast te leggen dat er schenkbelasting moet worden betaald als een huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract alleen vanuit het perspectief van belastingvoordeel wordt gesloten.

Heb jij vragen over de wijzigingen voor 2018? Maak hieronder dan een afspraak met ons!

Terug naar overzicht
Prinsjesdag 2017: Wat gaat er veranderen?

Stel hier uw vraag of stuur een mail naar info@wfonotarissen.nl

We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vul onderstaande gegevens in voor het maken van een afspraak. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Locatie Grootebroek

Burgemeester Schrijnderlaan 2
1613 JW Grootebroek 0228 51 24 44 info@wfonotarissen.nl
Locatie Grootebroek

Locatie Enkhuizen

Zuiderkerkplein 9
1601 HK Enkhuizen 0228 51 24 44 info@wfonotarissen.nl
Locatie Enkhuizen

Volg ons: